Pályázati eredmény:CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE GALAMBOKON

Kedvezményezett neve: Galambok Község Önkormányzata

Projekt címe: „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Galambokon”

Szerződött támogatás összege: 74.377.389,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00053

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Galambok Község Önkormányzata által megvalósítandó projekt célja a település belterületi

csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének fejlesztése, a környezet biztonságosságának

növelése, a lehullott, nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetése, ezáltal a település belterületi

értékeinek védelme. A fejlesztés a település csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére irányul, árok

mederlapozással, valamint gát építéssel.

 

A beruházási elemek a következő főbb részekből állnak:

- Belterületet védő övárokrendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és

egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező

műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet

tisztító berendezést is).

 

- Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák

építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna,

medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges

létesítmények kiépítése.

 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.