Igényelhető a tanévkezdési támogatás

Tájékoztatás tanév kezdési támogatásról!

Galambok Község Önkormányzata 2023. augusztus 21. napján tartott Képviselőtestületi ülésén döntött a Tanévkezdési támogatásról szóló rendelet elfogadásáról.

A rendelet alapján Galambok Község Önkormányzata a Településen élő általános iskolás gyermekek számára a tanévkezdést természetbeni támogatásként az intézmény által meghatározott mennyiségű tanszer biztosításával támogatja. A támogatáshoz a Galamboki Általános Iskola a jogosult gyermekekről, valamint a beszerzendő tanszerekről átadott listán igazolja a szükséges adatokat, így ebben az esetben nincs szükség külön kérelem benyújtására.

A közép és felsőfokú oktatásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek oktatásban való részvételéhez is hozzájárul önkormányzatunk az alábbiak szerint:

- Középiskolások, szakképző iskolások esetén 18.000 ft/fő,

- Felsőfokú szakképzésben részesülők esetén:24.000 ft/fő

- Felsőfokú oktatási intézménnyel jogviszonyban álló első diplomát szerzők – alap valamint mesterképzés - esetén 24.000 ft/ fő.

Támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

a) településen a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményben, vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző iskolai, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2023/2024. tanévre beiratkozott.

b) bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik az Önkormányzat közigazgatási területén, és

c) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

A támogatás iránti kérelem legfeljebb 2023. október 31. napjáig nyújtható be.

A kérelem nyomtatvány a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, vagy letölthető itt: /sites/default/files/kerelem_iskolakezdesi_tamogatashoz_2023_0.pdf

A kérelemhez az iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges!