Felhívás partnerségi egyeztetésre a Galambok 0228/16-os hrsz. terület övezeti átsorolása érdekében

Partnerségi egyeztetés
Felhívás Lakossági Fórumra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Galambok Községi Önkormányzat Galambok község 0228/16 hrsz.-ú telek meglévő horgásztóig terjedő területrészének övezeti átsorolása érdekében a vonatkozó hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 65. § és 68. § (2) a) pont szerint partnerségi egyeztetést folytat le, ennek keretében lakossági fórum kerül megtartásra, melyen a településrendezési eszköz módosítás munkaközi dokumentációja ismertetésre kerül.
Lakossági Fórum
időpontja: 2023. augusztus 7. (hétfő) 15. óra
helye: Galambok, Ady E. út 2. Tanácsterem

A telek kert művelési ágú területének észak-nyugati része a határolyos településrendezési eszközökben Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbesorolt, ehhez csatlakozna az meglévő telket megközelítő útig és a halastóig terjedő terület Gksz-be sorolása. A dokumentáció megtalálható a település hivatalos honlapján https://www.galambok.hu. A Partnerek a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 5 napon belül, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül, az önkormányzathoz címezve, papíralapon, vagy elektronikus úton a jegyzo[at]galambok[dot]hu címre küldve tehetik meg észrevételeiket javaslataikat.
A dokumentációval kapcsolatban a Partnerek az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer /E-TÉR/ digitális egyeztető felületen is tehetnek észrevételt a tervezett módosítással kapcsolatban a közzétételtől számított 10 napon belül a vonatkozó jogszabály szerint.
Az eljárás a R. szerint úgynevezett egyszerűsített eljárással történik.
 A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie.
 A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.
A közzététel napja: 2023. július 31.
Galambok, 2023. július 31.
Szabó Tamás polgármester

Mellékletek:

Galambok településrendezési eszközeinek módosítása 2023/4

Galambok Partnerségi mellékletek