Felhívás lakossági fórumra

Felhívás partnerségi egyeztetésre a Galambok 0228/16 hrsz.-ú telek részterületének Gksz5 övezetből beépítésre szánt különleges K-Lksz övezetbe sorolása és magánút kijelölése érdekében:

Partnerségi egyeztetés Felhívás Lakossági Fórumra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Galambok Községi Önkormányzat Galambok 0228/16 hrsz.-ú telek részterületének Gksz5 övezetből beépítésre szánt különleges K-Lksz övezetbe sorolása és magánút kijelölés érdekében a vonatkozó hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 65. § és 68. § (2) a) pont szerint partnerségi egyeztetést folytat le, ennek keretében lakossági fórum kerül megtartásra, melyen a településrendezési eszköz módosítás munkaközi dokumentációja ismertetésre kerül.

Lakossági Fórum
időpontja:
2023. december 11. (hétfő) 15. óra
helye: Galambok, Ady E. út 2. Tanácsterem

A telek kert művelési ágú területének észak-nyugati része a hatályos településrendezési eszközökben beépítésre szánt Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe sorolt, mely az átsorolással beépítésre szánt K-Lksz jelű különleges lótartás, kereskedelem és szállás szolgáltatás területfelhasználásba kerül a módosítással. Továbbá a módosítással a valóságnak megfelelő állapot szerint a területrész megközelítéséhez magánút is kijelölésre kerül, ez az északi telekszomszéddal tervezett telekhatárrendezést lehetővé teszi, mely a 028/8 és 0228/9 telket érinti.
A dokumentáció ide kattintva tölthető le.
A Partnerek a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 5 napon belül, a hirdetmény közzétételétől számított 5 napon belül, az önkormányzathoz címezve, papíralapon, vagy elektronikus úton a jegyzo[at]galambok[dot]hu címre küldve tehetik meg észrevételeiket javaslataikat.

Az eljárás a R. szerint úgynevezett egyszerűsített eljárással történik.

  • A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie.
  • A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

Az észrevételben meg kell jelölni:

  • a véleményezési eljárás tárgyát
  • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, e-mail címét,
  • természetes személy esetén nevét, lakcímét, e-mail címét!

A településrendezési eszközök készítése során számítunk a lakosság és a civilek aktív részvételére és várjuk véleményeiket, javaslataikat! Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot, véleményezzék az elkészült anyagot!

A közzététel napja: 2023. december 6.

Szabó Tamás s.k.
polgármester

A partnerségi dokumentáció ide kattintva  letölthető

.